Filipstad är bara början

Reportaget i Uppdrag Granskning hade inte kunnat sändas av Public Service för två år sedan. Många medborgare hämtar all sin information från dem. Därför är reportaget trots allt viktigt. Det är nämligen alldeles omöjligt att få politikerna att ändra riktning utan en mycket bred och övertygad folklig vilja.

Man erkänner äntligen katastrofens omfattning och orsaker. Av de som kommer hit från ett land utanför Europa är 80 % arbetslösa och de kommer fortsätta vara det livet ut. Filipstads Kommuns integrationsansvarige framhåller i reportaget att det trots allt är bra att vi vet. Med “vi” får man anta att han syftar på de som inte fått löpa gatlopp genom åren för att de varnat dessa “vi”. Om vi nu har en konsensus åtminstone om det som Uppdrag Granskning slagit fast med reportaget så är det en positiv sak.

Det som däremot är allt annat än bra är kommunstyrelsens ordförandes förslag att detta ska lösas med statliga pengar. Han tycker alltså att Filipstads misslyckande att ställa krav på invandrarna för att få försörjningsstöd ska betalas av andra kommuners skattebetalare. Filipstad är en av de kommuner som frivilligt och med glädje välkomnade dessa migranter 2015. Problemet för Filipstad är inte orsakat av den lagvidriga anvisningslagen.

De som är ytterst ansvariga för Filipstads kommuns situation är de väljare som gett Socialdemokraterna makten i kommunen. Det visar sig tydligt i reportaget att dessa nu flyttar från kommunen. Kvar blir de bidragsberoende migranterna.

Folkombyte. Plötsligt kan man uttrycka det på det så politiskt inkorrekt i Public Service. Ingenting som sägs i programmet kan objektivt beskrivas som det minsta bra. Alla infödda som kan lämnar kommunen. Kvar blir livstidsbidragstagare. ”Man måste vara realist”, säger Frölander “Det finns många som riskerar livstids utanförskap.”

Utanför arbetsmarknaden. Det är det han menar. Kommunens arbetsgivare skriker ju efter arbetskraft men det är ”ingen som vill ha till exempel outbildade analfabeter”, säger kvinnan på Arbetsförmedlingen, ”Som dessutom inte kan svenska”. Nej, och varför kan man inte det då? En man i 40-årsåldern med två års skola bakom sig som hemmavid odlade vete och var fotbollstränare svarar på arabiska. Han tycks inte ha känt motivation att lära sig och ingen har krävt något i gengäld för försörjningsstödet.

En nystartad kvinnoförening håller åttaveckorskurser med de nyanlända kvinnorna om svenska värderingar. Alla kursledare bär slöja och är själva muslimer. Förmedlar de anpassning till Sverige? Man får anta att det är skattebetalarna som avlönar dem. De män som kommer gillar inte jämlikhet och våld mot kvinnor är något kontroversiellt, säger de. Pengarna man får i handen har man aldrig funderat direkt på var de kommer ifrån. Men de kvinnliga lärarna intygar att utbildningen fungerar bra. När de är klara har de fått lära sig allt som behövs och vet att pengarna kommer från skatt som svenskarna betalar.

Arbetslösheten för svenskar är 4 % i Filipstad. För de födda utanför Europa (Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea) är siffran 80 %. I en högkonjunktur när företag och kommun skriker efter arbetskraft lyckas kommunen inte få mer än 20 % i arbete. Vi som är mer informerade vet ju dessutom att alla kommuner snällanställer så många de kan. Sådana som kvinnoföreningens medlemmar. De räknas inte som arbetslösa om de får en timme betald per vecka. Man borde istället räkna dem som sysselsatta först när de kan försörja sig själva och betala skatt.

Uppdrag Granskning konstaterar att det svenska välfärdssamhället bygger på ett kontrakt. Vi försörjs våra första 20 år för att vi ska bli samhällsnyttiga. Sedan blir vi försörjare tills vi blir för gamla. Då ska andra försörja oss. Den modellen håller på att rasa samman.

Kirurgen Hamid från Aleppo har suttit overksam i fem år. Hans fru är sjuksköterska. Ändå söker hon inte jobbet som kommunen annonserar ut för 50.000 kr i månadslön. Här saknas information i reportaget. Hur kommer det sig att kirurgens fru inte har sökt sjuksköterskejobbet?

Hamid påstår att det är Arbetsförmedlingen som säger till honom att sitta och rulla tummarna. Uppdrag Granskning säger att det är svårt att få sina behörigheter bekräftade. Det hade varit intressant att få veta vad svårigheterna består i och vad kirurgen själv gjort för att nå en validering. Att i fem års tid inte ens ha kommit till ett första steg mot validering låter märkligt.

Kommunen måste förhålla sig till att socialbidrag har tredubblats och kommer nästa år beräknas passera 30 miljoner. Dessa pengar ska tas från något annat. Vissa åtaganden har en kommun skyldighet att uppfylla enligt lag. Äldreomsorgen har bara krav på sig att ge de gamla skälig levnadsstandard. Begreppet skälig tillgodoser endast de basala behoven. Äldreomsorg är därför ett utgiftsområde som kommuner kan spara inom. Äldreomsorg innefattar bland annat hemtjänst, trygghetslarm, olika typer av hjälpmedel, boenden och stöd till anhöriga.

Uppdrag Granskning är skickliga på att berätta – två narrativ samtidigt. För oss som dagligen får i oss nyheter på nätet om hur illa det står till är egentligen ingenting av det som sägs i programmet något annat än en enda lång plågsam bekräftelse. Migranterna som kommit hit har lovats evig försörjning av flyktingsmugglare och deras berättelser har förstärkts av alla de vittnesmål som tidigare migranter berättat om hur lätt det är att få pengar utan att arbeta i Sverige.

För den politiskt korrekta delen av svenska folket är Filipstad med Gruvenberg (S) som kommunalråd de senaste 18 åren en av de kommuner som tog sitt ansvar och hjälpte människor i svår nöd. Nu är pengarna slut och staten måste hjälpa dem. Det krävs främst pengar till utbildning. Då kommer allt bli bra tror de. De allra mest korrekta kommer tyvärr att leva kvar i en parallell värld. Det kommer nämligen inte alls att bli bra. För det första så kommer utbildning inte att leda till riktiga jobb för de som är analfabeter om de inte kommer hit mycket unga. Det beror på att man som analfabet inte har någon grund att bygga nytt lärande på. De allra flesta hinner uppnå pensionsåldern utan att ha arbetat alls inom den reguljära närande arbetsmarknaden. Några kan få bidragsjobb men det ger inga inkomster till kommunen.

Regeringens minister Shekarabi (S) får svara på frågor efter reportaget. Han säger att de ska ge Filipstad och andra katastrofkommuner de pengar som behövs för att hålla dem flytande. Det låter antagligen bra för de som tillhör de goda och politiskt vilseledda. Shekarabi säger till och med att man kommer att ställa utbildningskrav på de nyanlända. Att dessa krav skulle innebära till exempel indragna försörjningsstöd om de inte uppfylls skulle dock förvåna mycket. Här borde Uppdrag Granskning ha ställt frågan om vilka sanktioner som följer med utbildningskravet.

En annan relevant fråga till ministern hade varit varför skattebetalarna ska betala ytterligare utbildning till de nyanlända när de uppenbarligen inte tagit del av den utbildning de fått. De som velat lära sig svenska har ju gjort det. Filipstads integrationsansvarige säger att det är de unga vi måste satsa på.

De infödda som intervjuas säger att de gillar Filipstad. Inte ett ont ord om de nytillkomna. Frågan till dem borde ha varit; om de röstade för detta varför stannar de då inte kvar nu? Kommer de även nästa val att rösta på socialdemokraterna?

Uppdrag Granskning missade även några frågor till kommunordförande Gruvenberg: Visste han inte om att det bara var i 2 år de fick statliga bidrag? Varför tror han att inte alla kommuner gjorde som Filipstad? När han säger att “staten” ska betala för kommunens misstag så menar han alltså att vi som bor i andra kommuner, och alltså inte har röstat på S i Filipstad, ska stå för hans misstag och betala för det nu istället för att kommunen själv får höja skatten och stå för de misstag de gjort.

Till minister Shekarabi borde frågan ställts om det verkligen är staten som ska höja skatten som Filipstad inte vill eller kan höja. Hur många fler kommuner står på tur? Hur kommer nu regeringens senaste tillskott med godkänd anhöriginvandring utan försörjningskrav att påverka situationen?

Skattetrycket på Sveriges arbetande befolkning är redan på bristningsgränsen. Kommunerna har trots att de haft gratis försörjning för migranterna i två år inte lyckats ställa krav på dem som lett till att att de kan komma ifråga för jobb på en fabrik. Alla kommuner har inte ens fabriksjobb att erbjuda. På en fabrik finns inte enbart de svåra jobben. De har lager, städpersonal osv också. Nu återstår alltså för skattebetalarna i hela landet att försörja migranterna livet ut.

De som röstat på S i Filipstad flyttar ut. Därför ska pengarna tas från andra kommuner som skött intaget av migranter och utgifterna för dem på ett mer ansvarsfullt sätt.

Uppdrag Gransknings reportage

Expressen skrev igår att de genomfört en enkät. Totalt har 678 svarat på Expressens enkät, som skickades ut till förtroendevalda S-politiker. De är ledamöter i riksdagen, regionerna, kommunstyrelser, kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i domstolar.

Frågan i enkäten löd: Var fjärde svensk kommun går med förlust. Samtidigt varnar tidigare statsministern Göran Persson för att en lågkonjunktur kommer att drabba kommunerna hårt. Har regeringen gjort tillräckligt för landets kommuner?

153 svarar ja, motsvarande 26,7 procent.

419 svarar svarar nej, vilket motsvarar 73,2 procent.

Av de 678 som deltog i enkäten var det 572 personer som svarade på frågan om kommunernas ekonomi.

Stötta fri och oberoende media!

Den fria journalistiken är hotad på internet. Mörka krafter gör sitt yttersta för att tysta oss kritiska röster mot etablissemanget och makten. Om du tycker om vad du läser här på Jonasmagasin så stöd oss gärna med ett bidrag. Utan er fantastiska hjälp så går det inte att överleva som frilansjournalist. Stort tack för ditt bidrag!
Swish : 0767-165063

Bank : Handelsbanken
ClearingNr : 6750
Kontonr : 484365738

Bli månadsgivare och stöd JonasMagasin

Profilbild

Maya Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *