Gretas retorik fungerar inte.

Gretas retorik fungerar inte.

Thunberg har vid flera tillfällen uppmuntrat människor att få panik. Det är en dålig idé. Om du är i en nödsituation behövs inte panik utan nyktert tänkande.

Om du får panik när ditt hus står i lågor riskerar du att rädda två mobilladdare och en staxmixer istället för familjealbumet som försäkringen inte ersätter.

Under de senaste dagarna har många debatterat Greta Thunbergs person. Varken hennes ålder, autism eller hennes tal gör det hon vill säga mer eller mindre relevant eller trovärdigt.

Vid flera tillfällen har Thunberg anklagat politiker för att inte göra någonting alls vilket är ett felaktigt påstående. Man kan absolut hävda att politiker har gjort alltför lite och för sent och det är utmärkt att uppmuntra dem att ägna mer uppmärksamhet åt klimatforskningen vilket Thunberg gör. Det har dock skett en teknisk och politisk utveckling utan vilka utsläppen skulle bli ännu högre vilket också erkänns av de expertorgan som Thunberg själv lutar sig åt.

Thunberg har vid flera tillfällen uppmanat människor att gripas av panik. Det är en dålig idé. Om du är i en nödsituation behövs inte panik. De danska koldioxidutsläppen har till exempel minskat under de senaste åren. Men det kan inte minskas till noll på åtta år utan en massiv och snabb minskning av levnadsstandarden och här pratar vi inte bara om att avstå från flygresor och att äta vegetariskt istället för nötkött.

En sådan minskning som de klimatforskare som Thunberg hänvisar till säger är nödvändig skulle kräva stängning av stora delar av jordbruks- industri- och transportsektorn eftersom det för närvarande inte finns några realistiska CO2-neutrala alternativ för en stor del av de aktiviteter som äger rum här. Detta skulle ta bort en stor del av skattebasen för välfärdsstaten som finansierar välfärd som sjukhus, löner till doktorer och sjuksköterskor, utbildning och hemhjälp. Samtidigt skulle den gradvisa innovativa processen som skulle göra vår energiförsörjning, industri, bilar och industri klimatneutrala och mer energieffektiva stoppas.

Över hela världen lever hundratals miljoner människor i fattigdom och det enda kända sättet de kan lyftas ur detta är genom den ekonomiska tillväxten och den tekniska utvecklingen som de senaste decennierna har gjort just detta i vår del av världen. Dessutom har vi med hjälp av ekonomisk tillväxt lyckats sänka barnadödligheten och öka livskvaliteten på en otroligt kort tid ur ett historiskt perspektiv. Det finns inget CO2-neutralt sätt som denna utveckling kan fortsätta och om nollutsläpp krävs på mycket få år kommer dessa lösningar aldrig att utvecklas till fattiga delar av världen.

Detta betyder inte att ingenting ska göras. Man skulle till exempel kunna ge kraftiga bidrag till utveckling av kärnkraftsreaktorer generation 4 och ta bort de extra avgifter man nu lagt på kärnkraften. Den tekniken skulle vi sedan kunna exportera till de länder som i nuläget ser sig nödgade att bygga kolkraftverk för att tillgodose sin befolkning med den el de behöver för att lyfta sin levnadsstandard ur fattigdom.

Istället uppmanar Greta Thunberg att omedelbara minskningar bör genomföras och ignorerar de enorma konsekvenser detta skulle medföra inte minst för fattiga i utvecklingsländer.

Klimatfrågor är för viktiga för att bli kidnappade av en i det närmaste hysterisk klimatrörelset som försöker inbilla folk att problem ska lösas med nolltillväxt och diktatur. Greta Thunberg-kampanjen har åsamkat sakfrågan en oerhörd skada.

Stötta fri och oberoende media!

Den fria journalistiken är hotad på internet. Mörka krafter gör sitt yttersta för att tysta oss kritiska röster mot etablissemanget och makten. Om du tycker om vad du läser här på Jonasmagasin så stöd oss gärna med ett bidrag. Utan er fantastiska hjälp så går det inte att överleva som frilansjournalist. Stort tack för ditt bidrag!
Swish : 0767-165063

Bank : Handelsbanken
ClearingNr : 6750
Kontonr : 484365738

Bli månadsgivare och stöd JonasMagasin

Profilbild

Maya Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *