JonasMagasin intervjuar Näthatsgranskarens Nemesis – Juristen Ola Bengtsson

JonasMagasin intervjuar Näthatsgranskarens Nemesis – Juristen Ola Bengtsson

JonasMagasin har intervjuat juristen Ola Bengtsson som företräder ett stort antal av de personer som blivit stämda eller åtalade av Näthatsgranskaren. Föreningens kassör Tomas Åberg har skickat ut förtalsanmälningar mot privatpersoner som på sociala medier har delat ett videoklipp från Youtube där Åsa Westerberg berättar om de övergrepp hon upplever att polisen har utsatt henne för efter att hon blivit anmäld för brottet Hets Mot Folkgrupp av Näthatsgranskaren. Det finns även andra individer som har blivit stämda för förtal efter det att de har delat ett Facebookinlägg av journalisten Joakim Lamotte där han har granskat Näthatsgranskaren.

Juristen Ola Bengtsson berättar under vår intervju att som medborgare i Sverige utan kännedom om juridik så kan det vara svårt att på egen hand utan någon juridisk kunskap kunna agera korrekt i ett förenklat tvistemål. Om du blir utsatt för en stämning så har du rätt till en timmes fri konsultation av en advokat som staten står för, men det är sällan en timme räcker till mer än för att berätta om ärendet och att advokaten hinner berätta hur ett förenklat tvistemål går till. All övrig tid som krävs för konsultation och att biträda klienten får du som privatperson betala ur egen ficka, då reglerna är utformade på det sättet att i ett förenklat tvistemål så står parterna för sina egna juridiska utgifter.

Gängse advokatkostnad idag för en kvalificerad Jurist ligger 2019 i snitt på 2000-2500 kr per timme. I ett förenklat tvistemål så kan du som kärande maximalt göra anspråk på ett halvt basbelopp (ca 20.000 kr), vilket innebär att den som blir stämd redan vid 6 timmars debiterade timmar från en advokat kommer upp i summan som de blivit stämda på. Om den som sedan blivit stämd trots juridisk hjälp förlorar målet med till exempel sex eller tio debiterade advokattimmar så kan notan sluta på samma belopp som kravet.

Under vår intervju berättar Ola att det är en mycket bra affärsidé att fokusera på att stämma äldre, hederliga personer med lite extra pengar på banken. Äldre har ofta stor respekt för rättssamhället och istället för att processa så väljer de den enkla vägen att betala för att slippa få en dom mot sig. Av de förtalsmål gällande Näthatsgranskaren där Ola företräder en klient så är det samma dokumentmall som har använts för att stämma hans klienter. Ola fortsätter under vår intervju

”Om du anlitar en erfaren jurist en gång för att ta fram en mall som du sedan kan återanvända vid stämningar så är det en mycket bra investering om du sätter stämningar mot privatpersoner i förenklade tvistemål i system”

Det finns även medborgare som är sämre bemedlade som inte har råd att anlita ett juridiskt ombud när de blir stämda i ett förenklat tvistemål. På grund av att de inte kan reglerna för förenklade tvistemål så blir de dömda i en tredskodom där tingsrätten tar ett beslut baserat på de handlingar som har kommit in. Att få en dom på sig samt skadestånd när man redan innan fått vända på var enda krona kan få katastrofala konsekvenser. Kan du inte betala kan du hamna hos kronofogden och få utmätning samt svårt att få hyra en bostad. Domen kommer även att bli sökbar i tjänster som till exempel Lexbase och inte bara det, din dom blir en offentlig handling som vem som helst kan begära ut. Att vara dömd för ett brott kan även påverka möjligheter för framtida försörjning då det idag är vanligt att arbetsgivare kräver ett registerutdrag vid jobbansökning.

Juristens bästa tips om du får hem en stämning i ett förenklat tvistemål:

 • Läs noga igenom stämningen och tingsrättens instruktioner.
 • Ta kontakt med ett juridiskt ombud (men kostnaden kommer att åläggas dig och du får ingen ersättning för mer än för en timmes konsultation av staten).
 • Svara med ett bestridande inom angiven tid och ange gärna omständigheterna till varför du bestrider. Då skickas det en kopia till käranden som får ta ställning till om ärendet ska drivas vidare.
 • Efter det blir du eventuellt kallad till förhandling (om käranden väljer att driva målet vidare).

Processen

 1. Du får hem en stämningsansökan från tingsrätten där käranden är en privatperson som känner sig kränkt för att du har delat en video eller artikel på sociala medier som handlar om honom.
 2. I stämningsansökan står det angivet i handlingarna att du ska svara inom till exempel 10 dagar, men kan även vara angivet som två eller tre veckor som tidsfrist.
 3. Då måste du svara inom denna tidsfrist att du bestrider stämningsansökan samt ange hur du ser på anspråket och det är viktigt att du förmedlar att du bestrider stämningsansökan inom angiven tidsram. Om du inte svarar inom angiven tid så blir du automatiskt dömd och kärandes anspråk + 1900 kr utdöms du att betala.
 4. Käranden får ta del av ditt bestridande och får frågan om denne vill driva ärendet vidare. Om svaret är ja så har de också möjlighet att komplettera sitt anspråk vidare. Motparten som blivit stämd får då också möjlighet att komplettera sitt bestridande till tingsrätten.
 5. Tingsrätten går igenom inskickade handlingar. Om de bedömer att de har tillräckligt för att avgöra domen i en tredskodom så dömer tingsrätten ut en dom utan att det sker någon fysisk förhandling.
 6. Om tingsrätten bedömer att de kan genomföra en tredskodom utan att parterna behöver närvara fysiskt så gör de detta, annars blir det en förhandling i tingsrätten.
 7. Domen skickar de sedan hem automatiskt i brevlådan, med friande eller gällande domslut.
 8. Vid tredskodom har du 30 dagar på dig att ansöka om återvinning hos tingsrätten om du inte accepterar domen. När du begär återvinning måste du ange på vilka juridiska grunder du söker återvinning med yrkanden, bevisning och argumentation. Anser rätten att svaret är så juridiskt robust att de anser att målet bör tas upp till förhandling, så gör de det. Då kallas du till förhandling.

Exempel på videor som inte får delas på Sociala medier enligt Näthatsgranskarens kassör Tomas Åberg

Det finns ett antal videos på videoplattformen Youtube där Åsa Westerberg talar direkt från sitt hjärta om hur hon blivit utsatt av polisen för kränkningar efter det att hon har fått hembesök och husrannsakan av polisen för misstänkt åsiktsbrott.

Polisiärt hembesök nummer 2 ( vi lever i 1984 )

Polisiärt hembesök nummer 3

Gripen för Åsiktsbrott

 

Stötta fri och oberoende media!

Den fria journalistiken är hotad på internet. Mörka krafter gör sitt yttersta för att tysta oss kritiska röster mot etablissemanget och makten. Om du tycker om vad du läser här på Jonasmagasin så stöd oss gärna med ett bidrag. Utan er fantastiska hjälp så går det inte att överleva som frilansjournalist. Stort tack för ditt bidrag!
Swish : 0767-165063

Bank : Handelsbanken
ClearingNr : 6750
Kontonr : 484365738

Bli månadsgivare och stöd JonasMagasin

Profilbild

Jonas Persson

4 reaktioner till “JonasMagasin intervjuar Näthatsgranskarens Nemesis – Juristen Ola Bengtsson

 1. Det är för jävligt när man ser Åsas videor. Man kan tro att det är en film från gamla Sovjetunionen när NKVD chefen Beria jagade dissidenter. Hur fan kan svenska myndigheter tillåta att detta sker 2019? Man kan inte tro att det är sant. Man kallade Beria för dvärgen. Och det finns många likheter med Morgan Johansson. Både i kroppsstorlek och tillvägagångssätt. Tomas Åberg hade inte kunnat härjat fritt om han inte hade uppbackning från regeringen.Detta som pågår är ytterst Morgan Johansson ansvarig för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *