Kvinna dömd för hets mot folkgrupp efter näthatsgranskarens polisanmälan – skrev om Afghanhundar

Kvinna dömd för hets mot folkgrupp efter näthatsgranskarens polisanmälan – skrev om Afghanhundar

En kvinna som blivit anmäld av Näthatsgranskaren har nyligen blivit dömd i tingsrätten efter att ha skrivit en kommentar på ett Facebookinlägg om ensamkommande Afghaner. Tingsrätten ansåg att kommentaren efter fyra gillamarkeringar hade fått en tillräckligt stor spridning för att bli dömd för brottet HMF (hets mot folkgrupp). Kvinnan döms till hundra dagsböter om 160 kr samt får betala sina egna advokatkostnader.

Den dömda kvinnan kommenterar en av Expressens tidningsartiklar som handlar om ensamkommande Afghaner. Hon skrev i sin kommentar ”Afghaner då tänker jag på hundar fast hundar är mera väluppfostrade än dessa svin”. Kvinnan skrev kommentaren i en Facebookgrupp med 17.000 medlemmar i maj 2018 och domen mot henne föll i tingsrätten i slutet av maj 2019.

I domen framgår det enligt kvinnans berättelse att hennes syfte var inte att missakta varken Afghaner eller Afghanhundar utan att hon skrev inlägget för att skapa debatt på ett ironiskt sätt. Efter att ha läst tingsrättens bedömning kring åtalet så står det sig tydligt att ironi och satir numera kan vara straffbart i Sverige 2019. Afghanhundar lever tills de är 18 år i snitt och är den dummaste av alla hundraser enligt ett flertal studier.

När jag läser domen ställer jag mig frågan vad man egentligen får skriva på sociala medier enligt etablissemanget? Det senaste året upplever jag att utrymmet har minskat markant och att det är troligt att vi bara sett början på utvecklingen där vi alla snart lever i ett samhälle som liknar Orwells dystopiska roman ”1984”.

Enligt min analys av tillämpningen av åsiktslagen HMF har den börjat tillämpas i allt högre utsträckning även på kommentarer och inlägg som vanliga medborgare skriver när de diskuterar vårt samhälle och samhällsföreteelser på sociala medier. Administratören för gruppen ”Stå Upp För Sverige” med 170.000 medlemmar dömdes enligt BBS-lagen under föregående vecka efter anmälningar både från Näthatsgranskaren och Juridikfronten.

Många människor som inte är vana skribenter kan stundtals uttrycka sig lite mer impulsivt och direkt än vad de som är vana skribenter gör, här ser föreningar som Näthatsgranskaren ett tillfälle att polisanmäla personen för HMF trots att den som skrivit inlägget inte haft något syfte att missakta eller kränka någon. Efter att ha läst ett större antal förundersökningar samt domar där Näthatsgranskaren ligger bakom polisanmälan så framträder det ett tydligt mönster att det är äldre personer som ofta har uppnått pensionsåldern som blir anmälda, åtalade och dömda.

Vad är Näthatsgranskaren?

Näthatsgranskaren är en ideell förening som finansieras främst av bidrag från myndigheten MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tre gånger har myndigheten gett föreningen bidrag för att agera civila åsiktspoliser. 2017 fick föreningen 600 000 kr i bidrag, år 2018 hela 995 000 kr och i juni 2019 betalades ytterligare 536 000 kr ut. Näthatsgranskaren startade 2017 sin verksamhet och följer nära 170 svenska Facebookgrupper, Facebooksidor samt andra sociala nätverk som MeWe och VK.

Föreningen beskriver sig som religiöst och politiskt obunden, men efter att ha granskat anmälningar och domar så är den vanligaste orsaken att bli dömd för åsiktsbrottet att ha skrivit inlägg på sociala medier om Islam. Tingsrätterna tolkar HMF-lagen fritt och i domstol så anses en ideologi som Islam och dess följare Muslimer dels vara en religion samt en minoritet och skyddad folkgrupp. Sett till antalet judar som blir utsatta för hot / näthat så är det anmärkningsvärt att i de fällande domarna från Näthatsgranskaren som vi har granskat inte finner en enda person med ett icke svensklingande namn som blivit fälld för näthat mot judar.

Föreningen påstår att de har en sökmotor som letar, kartlägger och identifierar näthat som de senare anmäler. Den som sedan som fysisk person från föreningen Näthatsgranskaren står bakom polisanmälningarna heter Tomas Åberg och han arbetar både som kassör, projektledare samt utredare i föreningen och enligt föreningens hemsida är han den enda som uppbär ekonomisk ersättning för hans arbete.

Det står tydligt att föreningens utredare själv utrycker just näthat på internet, t ex på Twitter så har han på sitt gamla konto utryckt missaktning mot svenska väljare som röstat på fel parti och påstått att 6% är rasister och resten är underbegåvade. Trots uttalande likt nedan så har föreningen fått förnyade bidrag både 2018 och 2019.

Näthatsgranskaren skryter även på sin hemsida att de har anmält över 1100 personer för över 2000 förekomster av HMF / olaga hot på sociala medier. Totalt ska de enligt föreningen ha gjort över 1200 polisanmälningar och lyckats få över 200 fällande domar.

Det vore därför önskvärt att ett projekt som Näthatsgranskaren stod under statlig kontroll så att sökmotorn ur ett demokratiskt perspektiv behandlar alla typer av åsikter likvärdigt och att sökord även på andra språk som används i Sverige läggs in som till exempel Arabiska.

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken :

“Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken är hets mot folkgrupp ett brott som innebär att  i uttalande eller i annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion˝ och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären.  Hets mot personer på grund av sexuell läggning kriminaliserades genom tillägg till bestämmelsen om hets mot folkgrupp (SFS 2002:800).

Den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp döms i svensk domstol till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, eller om brottet är ringa till böter. Vid bedömande av om brottet är grovt ska domstolen särskilt beakta om uttalandet/meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.”

Mot denna lagregel ska den grundlagsskyddade yttrandefriheten och skyddet för mänskliga rättigheter enligt artikel 10 i Europakonventionen vägas. Yttrandefriheten får inskränkas i viss utsträckning genom lag för att skydda utsatta grupper mot diskriminering. Uttalanden eller meddelanden som uttrycker missaktning som direkt eller indirekt grundas på ras, hudfärg, nationalitet med mera faller in under bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Alla uttalanden eller meddelanden av nedsättande eller förnedrande natur är dock inte straffbara. Istället gäller att meddelandet eller uttalandet inte får överskrida gränsen för en saklig kritik av en viss grupp. För att det ska vara straffbart ska det anses överskrida gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. Rätten lägger särskild vikt vid innehållet i yttrandet, syftet med det, till vem eller vilka yttrandet riktar sig och i vilket sammanhang som yttrandet sker.

I den aktuella domen förklarar kvinnan att hon skrev kommentaren med syftet att skapa debatt och som ett uttryck av ironi. Hennes syfte var inte att uttrycka missaktning.

Tingsrätten anser dock i domskälen att hennes meddelande uttrycker missaktning mot Afghaner och anser inte heller att det i sammanhanget kan ses som ett inlägg i någon saklig debatt. Rätten anser att meddelandet överskrider gränsen för saklig kritik och inte är utformat så att det inbjuder till någon debatt. För att dömas för hets mot folkgrupp krävs att meddelandet har spridits, då tingsrätten konstaterar att Facebookgruppen har cirka 17 000 följare anser de mot bakgrund av detta att meddelandet har spridits.

Hur arbetar då Näthatsgranskaren?

Är deras sökmotor inställd på inlägg och meddelanden som rör alla grupper i samhället och alla typer av politiska åsikter? Hade föreningen polisanmält kvinnan om hennes uttalande varit om kinesiska nakenhundar och inlägget och artikeln handlat om Kineser? Hur hade Tingsrätten bedömt en sådan kommentar i samma Facebookgrupp?

Är det enbart vissa grupper som vi inte får skriva misshagliga kommentarer om eller skyddar Näthatsgranskaren kineser lika hårt som Afghaner? Söker hans sökmotor även reda på meddelanden, inlägg och kommentarer som uttrycker missaktning mot andra grupper? Har skribenten av inläggets politiska hemvist något att göra med att man anmäls av föreningen?

När det gäller den dömda kvinnan så står hon nu inför stora kostnader då hon även ska betala försvarskostnaderna utöver dagsböter. Vi vill betona att denna kvinna alltså inte själv har skrivit ett inlägg på Facebook, utan helt kort kommenterat någon annans inlägg. Är det så pass hatiskt och uttrycker det en så allvarlig missaktning att yttrandefriheten inte ska skydda denna kvinna?

Stötta fri och oberoende media!

Den fria journalistiken är hotad på internet. Mörka krafter gör sitt yttersta för att tysta oss kritiska röster mot etablissemanget och makten. Om du tycker om vad du läser här på Jonasmagasin så stöd oss gärna med ett bidrag. Utan er fantastiska hjälp så går det inte att överleva som frilansjournalist. Stort tack för ditt bidrag!
Swish : 0767-165063

Bank : Handelsbanken
ClearingNr : 6750
Kontonr : 484365738

Bli månadsgivare och stöd JonasMagasin

Profilbild

Jonas Persson

En reaktion på “Kvinna dömd för hets mot folkgrupp efter näthatsgranskarens polisanmälan – skrev om Afghanhundar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *